Ta ditt ansvar, för din och kommande generationers framtid

Jag hoppas att ingen missat att det är riksdagsval i Finland i dag. Jag hoppas också att ingen medvetet valt att inte rösta. För jag tycker det är vår plikt att rösta när vi har lyckan att leva i ett demokratiskt land som Finland.

Min röst gör ju ändå ingen skillnad, kanske någon tänker när de väljer att inte rösta. Men det vet man aldrig. Ibland kan en röst vara avgörande, till exempel som omröstningen om Vasa Centralsjukhus som föll med en röst. Denna gång handlar det dock inte om ett sjukhus utan något ännu större, vår kommande riksdag och regering. De som styr vårt land.

IMG_5782.JPG

Jag tycker alla som har möjligheten att rösta bör ta sitt ansvar och faktiskt göra det. Snart stänger vallokalerna men ännu hinner man. Det är så lätt att klaga och tycka allt är dåligt men genom att rösta kan du påverka politiken i Finland och framförallt vem som får föra den.

Jag röstade redan under första dagen man kunde förhandsrösta. För mig var valet enkelt. Jag röstade på en kandidat som vill, liksom mig, se ett demokratiskt, tvåspråkigt och jämställt Finland. Ett Finland som tror på allas lika värde, som värnar om miljön och som tar hand om människorna i samhället. Som gör det möjligt att utbilda sig och få ett arbete eller driva företag men som också gör det möjligt att bilda familj utan att familjen påverkas negativt. Jag röstade på en kandidat som jag tycker kan föra fram vettiga åsikter och göra skillnad. Men även att partiet i sig är överens med mina värderingar. För man ska inte glömma att kandidaten arbetar för partiet.

Så har du inte röstat, ta ditt ansvar och gå iväg och rösta nu. Det tar dig max 5 minuter och betyder mycket mer än du kan tro.